Close

NOVO3 mogelijk binnenkort ook in de ether

De voorzitter van VOS/NOVO3, Wouter Schreuder, was zaterdag in Blikveld om de laatste stand van zaken rond de lokale omroep in Vught uitgebreid te bespreken. Immers 1 maart jongstleden heeft het Commissariaat van de Media de lokale omroep zendrechten toegekend aan VOS/NOVO3. De vorige uitzendgemachtigde (AVULO) heeft bezwaar gemaakt tegen die toekenning en dat houdt […]

Read More

VOS en NOVO3 kunnen gaan starten

Op 1 maart jongstleden heeft het Commissariaat voor de Media zijn besluit naar buiten gebracht om de combinatie VOS/NOVO3 aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in Vught. Hiermee volgt het Commissariaat het advies op van de gemeenteraad van Vught, zoals dit eerder werd voorgesteld door het College […]

Read More

Gemeenteraad Vught zegt “ja” tegen licentie NOVO3/VOS

Donderdagavond jongstleden (25-11-2021) heeft de gemeenteraad van Vught unaniem het voorstel van het college van B&W overgenomen om het Commissariaat van de Media te adviseren de lokale zendlicentie publieke omroep toe te kennen aan de samenwerkingscombinatie NOVO3/VOS voor de periode 2022/2027. De gezamenlijke aanvraag van NOVO3 en VOS bevatte – zo is in het advies […]

Read More

NOVO3/VOS op koers voor licentie publieke omroep

Op de agenda van de gezamenlijke commissie van 18 november stond ‘Advisering over aanwijzing zendmachtiging lokale omroep voor de periode 2022 tot 2027’. Financiële onderbouwing Inspreker de heer W. Schreuder – namens de Vughtse Omroep Stichting – gaf aan blij te zijn dat na een periode van voorbereiding het advies voorgelegd werd aan de Raad. Een […]

Read More

College B &W Vught wil zendlicentie lokale omroep toekennen aan NOVO3/VOS

Tijdens de B&W vergadering van 19 oktober heeft het College besloten om de gemeenteraad voor te stellen het Commissariaat van de Media te adviseren om de lokale zendlicentie toe te kennen aan NOVO3/VOS voor de periode 2022 tot 2027. Dit voorstel staat dan ook op de agenda van de Raadsvergadering van 25 november aanstaande. Daaraan voorafgaand zal het […]

Read More

NOVO3 mediapartner Cultuurweek Vught, Helvoirt en Cromvoirt via de ether en live te beluisteren

Komende week start de Cultuurweek, een programma waarmee Vught, Helvoirt en Cromvoirt het culturele seizoen openen én het samengaan van deze drie kernen vieren. De Cultuurweek is een initiatief van de Vughtse culturele organisaties Plaza Cultura, MDM Vught, Musicare, Harmonie Kunst en Vriendschap en De Speeldoos en in samenwerking met HelvoirThuis, de Battle Axe, De […]

Read More

NOVO3 en VOS samen verder

De algemene ledenvergadering (ALV) van NOVO3 heeft unaniem ingestemd met het samengaan met VOS (Vughtse Omroep Stichting). In een een digitale zoomvergadering, waarin bijna alle leden op deze manier toch visueel aanwezig konden zijn, deden Berry van de Water (NOVO3) en Wouter Schreuder (VOS) verslag van hun diverse onderlinge gesprekken. De gemeente had de drie […]

Read More

De VOS spreekt in bij de Commissie Bestuur en Samenleving

Afgelopen donderdagavond werd in de Commissie Bestuur & Samenleving gesproken over de toekomstige omroeplicentie voor Vught. Het was een opiniërend debat, zodat raad en college afspraken konden maken over de kaders waar een nieuwe omroep voor Vught aan moet voldoen. Enkele politieke partijen maakten gebruik hun mening al kenbaar te maken over het PBO, financiën […]

Read More

De VOS legt haar plannen uit in een filmpje

De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan de plannen voor de Vughtse Omroep Stichting. Onze ambities staan op papier, er is een bestuur een pbo en een visie & missie.We leggen graag uit wat wij voor Vught willen betekenen en dat doen wij zoals we dat in de toekomst ook voor Vught willen gaan doen. […]

Read More

Wij gebruiken cookies om de beste ervaring op onze website te geven.