Publieke lokale omroepen VOS/NOVO3, HTR, DTV-Den Bosch en Lokaal 7 slaan handen ineen

dec 11, 2022 Nieuws

De publieke lokale omroepen VOS/NOVO3, HTR, DTV-Den Bosch en Lokaal 7 hebben besloten de handen ineen te slaan om te komen tot een regionale samenwerking gericht op een professionele nieuwsvoorziening in Den Bosch, Heusden, Vught en Sint-Michielsgestel. 

De intentie is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en het doel is om nadrukkelijk te kunnen investeren in het professionaliseren van de publieke lokale omroepen, zodat de journalistiek in deze gemeenten versterkt en verbreed wordt zodat zij hun wettelijke journalistieke taak adequaat kunnen uitvoeren en de informatie aan de lokale burgers nog beter wordt. 

De middelen die daarvoor ter beschikking worden gesteld door de gemeenten – er zijn grote verschillen tussen de gemeentes- zijn (vooralsnog) onvoldoende om dit te realiseren en daarom is samenwerking noodzakelijk en gewenst. Volgend op deze intentie is dan ook een aanvraag ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor extra financiële ondersteuning. Inmiddels is bekend dat deze aanvraag is goedgekeurd. 

Belangrijk is de journalistiek te organiseren vanuit de haarvaten van de samenleving en het lokale te benadrukken. De lokale identiteit en de vrijwilligersinzet is daarbij cruciaal en blijft onverkort noodzaadzakelijk en gehandhaafd. Maar door samen te werken worden de organisaties versterkt en geprofessionaliseerd en kan er een samenwerking tussen professionals en vrijwilligers gerealiseerd die positief uitwerkt naar alle kanten. De doelstelling is om een breed platform aan nieuwsverspreiding aan te bieden met een zeer breed aanbod. 

De deelnemende partijen zijn enthousiast over de geboden kansen van de samenwerking en zijn druk bezig deze verder uit werken.