Over de Vughtse Omroep Stichting

20 + year of exprience in Business

Video afspelen

De VOS is licentiehouder van de publieke lokale zendlicentie voor de gemeente Vught.

De VOS profileert zich als licentiehouder, facilitator van productionele middelen en verzorgt de distributie van alle mediatypes. 

Ook gaat de weg open om naast de gelieerde ‘taakstellende producent’ andere (reeds bestaande) initiatieven gelijkwaardig toe te laten om producties aan te bieden. Iedere producent levert leden aan het bestuur van de VOS, die de koers van het bestuur kan beïnvloeden.

Hierdoor ontstaat ook zeggenschap bij de licentiehouder als waarborg voor de producenten. Alles wordt vastgelegd in een productieovereenkomst, waarbij de VOS conform de mediawet zal handelen. Zowel de VOS als de producent zullen geen winstoogmerk nastreven.

De VOS kan door deze constructie onafhankelijk werken en blijven inspelen op de kaders van een moderne omroep en een veranderingsproces in gang zetten die door de brancheorganisaties en de landelijke overheid de komende jaren steeds meer vorm gaat krijgen.

We kijken uit naar een nieuw tijdperk met een sterke lokale publieke omroep voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt.