VOS/NOVO3 tevreden met raadsvoorstel

sep 30, 2022 Nieuws

Voor toekenning van het Budget basissubsidie Vughtse omroep Stichting 2022 was een amendement ingediend door de fractie van de VVD en ondertekend door PvdA/GL, CDA, D66, SP en PLV.

De strekking van het amendement was de verhoging van de startsubsidie naar 47.923 euro, een meerjarige subsidie te verstrekken conform de light variant, dat wil zeggen 39.039 euro in 2023 en vanaf 2024 een afbouw van de subsidie met 4000 euro nadat de rijksbijdrage aan inflatie is geïndexeerd tot het boekjaar 2026. Tevens werd aangegeven dat de door VOS/NOVO3 verworven reclamegelden volledig terecht komen bij de lokale omroep en dus niet gedeeld hoeft te worden met de gemeente.

Van alle varianten werd tijdens de commissievergadering al een lichte voorkeur uitgesproken voor de light versie.
Ans Beijens (CDA)was content met de uitkomst waarmee alle partijen en vrijwilligers vooruit kunnen.
Joris Vrensen (PLV) was tevreden, dat alle partijen zijn suggestie overnamen om de startsubsidie te verhogen om onder andere aanschaf van apparatuur door VOS te kunnen bekostigen. Primair was hij voor een volledige vergoeding maar hij kon leven met het amendement.
Bregje Pijnenburg (Gemeentebelangen) was niet blij met de afbouwregeling. “Vrijwilligers hoeven geen prikkel te krijgen nog meer gelden binnen te halen. Het zijn uiteindelijk geen accountmanagers.” Zij was wel blij met de incidentele subsidie voor het in beeld brengen van speciale evenementen.
Kim Dorna (Pvda/GL) was blij met het voorstel zodat de omroep en haar vrijwilligers nu door kunnen.
Jan Willem Verlijsdonk (D66) vond dat op deze manier een prikkel wordt gegeven sponsors te zoeken. Hij vond ook dat de omroep niet gestraft werd maar juist beloond wordt. Ze krijgen nu meer als aanvankelijk was afgesproken.
Dani Smith (SP) was blij met de indexering van de rijksbijdrage.
Albert Verlinde (VVD) roemde de eensgezindheid binnen de raad om tot dit goede voorstel te komen, waaraan lang in goede sfeer was gewerkt.
Tenslotte werd het voorstel unaniem dus raadsbreed aangenomen (met stemverklaring GB) inclusief het amendement.